• Kem

    Glykol av olika varianter, spolarvätska, fotogen, spisbränsle, nafta, rödsprit, batterivatten är en del av vad för typ av kemprodukter du kan