0322-63 34 00 lbolja@lbolja.se

Listpris Bulk

Här hittar du listpris på bulk

 

Veckopris/veckonr V.49 V.48 V.47 V.46 V.45 V.44 V.43 V.42 V.41 V.40
HVO 20192 20292 20610 21057 21660 21729 21791 21401 21980 22427
Miljödiesel MK1 17822 17922 18181 18585 19167 19244 19535 19209 19786 20208
Blankdiesel B0 18310 18410 18703 19136 19714 19792 20028 19639 20216 20655
Eldningsolja E10

13219

13319 13505 13856 14200 14371 14501 14050 14448 14862
Eldningsolja E32 13619 13719 13885 14225 14614 14733 14849 14462 15025 15421
Bensin 95 14750 14766 15122 15571 16062 15981 15786 15615 15977 16694
AdBlue 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700
Eco-Par 23620 23620 23620 23620 23620 23620 23120 23120 23120 23120

Priser anges i SEK ex moms per kubik

Under gällande öppettider, välkommen med:

Frågor & beställningar

Ring oss idag