Diesel/ miljödiesel, Eldningsolja

Miljödiesel klass 1 (max 7%RME), Miljödiesel- fri från RME, HVO syntetisk diesel gjort på restprodukter, Ad-Blue för reningen i katalysatorn, eldningsolja klass 1, sommar och vinterkvalité, säljer vi på pump samt levererar till kund.

Bra pris och god service.

Tankkort till våra tankstationer finns att ansöka om på plats.

*HVO är helt framställd från förnybara komponenter. Det gör att den har en koldioxidbesparing på upp til 90 % och en förnybar andel på 100 %. Ett fordon som tankar HVO reducerar därmed utsläppet av fossila växthusgaser med upp till 90 % jämfört med om fordonet som skulle använt helt fossil diesel.* Glöm inte att kolla om produkten är godkänd för din dieselbil.