0322-63 34 00 lbolja@lbolja.se

Hydraul­olja

Hydraulolja har vi från 1 liters förpackningar till fat. Ledande märken och konkurrenskraftiga priser. Osäker på vad just din maskin behöver? Kom in eller ring så hjälper vi dig.

Systemtrycken blir högre och högre och mängden hydraulvätska allt mindre. Detta ökar kraven på de hydraulvätskor som används. Produkterna måste vara stabilare och tåla högre temperaturer. För att reducera energiförlusterna, och därmed även bränsleförbrukningen, är det viktigt att oljan har rätt viskositet, att den går att använda över ett brett temperaturintervall och att den är viskositetsstabil (skjuvstabil). Man bör kort sagt använda hydraulolja av god kvalitet.