0322-63 34 00 lbolja@lbolja.se

GDPR

FGDPR – vår personuppgiftspolicy

Vi har uppdaterat vår personuppgiftspolicy

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU.

För att du ska känna dig trygg med hur vi på Lundblads Bränsle & Åkeri AB behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Vi har uppdaterat personuppgiftspolicyn för att säkerställa att du vet hur vi använder dina personuppgifter.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtal och åtaganden med dig. Det kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress m.m. Dessa lagras hos oss i våra datasystem för att vi ska kunna serva dig med produkter och tjänster som du köper från oss. Därutöver används uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som du gör hos oss.

Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av oss. All behandling som grundas på ditt samtycke kan du när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta företaget.

Uppgifterna vi har om dig har vi fått i samband med att du blir kund hos oss. Vi får också vissa uppgifter när du genomgår sedvanlig kreditprövning hos oss. Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. Vi ansvarar för att dina personuppgifter enbart behandlas av behöriga. Vi säljer aldrig dina person eller företagsuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter. Du har också möjlighet att rätta felaktiga uppgifter samt begära radering av uppgifterna efter avslutat avtals-/kundförhållande. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler.

Under gällande öppettider, välkommen med:

Frågor & beställningar

Ring oss idag